Fotografie

2020: 

Hledají se odvážní cestovatelé časem, kteří stráví každý jeden den v jiné době od pravěku, přes středověk, divoký západ … Odvážlivci, kteří dokáží řešit složité problémy a výzvy fyzické i duševní a přežijí-li přesun naším „časokolem“ získají mnohem víc než střípky dob minulých

2019:

 Vítejte ve starořeckém příběhu, kde lidským osudům budou vládnout rozmary bohů. Ti vás provedou sedmi zkouškami, aby jste dokázali, že si zasloužíte Prométheův dar ohně.