O nás

Spolek „Do lesa“

Jsme banda lidí, kteří mají rádi les, mají rádi děti a jsou rádi spolu.

… a někteří z nás by to řekli takto:
Les je nám místem, v němž je možno šetrně přežít, aniž bychom po sobě zanechali ekologickou či jakoukoliv jinou stopu. Místem, v němž je možno zažít harmonii lesního společenství. Vstupujeme s dětmi do lesa s vděčností, pokorou a nadějí, že naše společenství lidské může být na chvíli součástí této harmonie a že si jí můžeme kousek odnést s sebou domů.

Naše poslání

Naším posláním je udělat z tlupy masňáků (městských lidí) bytosti alespoň trochu citlivé k přírodě.

… a někteří z nás by to definovali takto:
Předávat dětem to, co víme o udržitelném životě :zodpovědný přístup k jakékoliv spotřebě – využití starších věcí a místní produkce, bezobalové hospodaření, hledání šetrných řešení a zdrojůsoustředění na zvyšování příjmů přesouvat na soustředění na snižování výdajůosobní přístup – tak jako mají v rámci naší planety své zastoupení i lidé s různými problémy a handicapy – tvoříme určitý „mikrosvět“, v němž má své místo každý. Nehledáme dokonalé lidi, ale dokonalé využití každého neopakovatelného lidského potenciálu.

Naším posláním je provázet děti, mladé lidi i sami sebe navzájem tak, abychom mohli ve společnosti zahlceném nadmírou možností nalézt své místo k ohleduplnému žití v samostatnosti a spokojenosti. Naše skupinka nadšenců pořádá letní tábor již od studentských let. Pracovali jsme jako dobrovolníci pro Domeček Trhové Sviny církve československé husitské. Po výměně tamního vedení a drobných neshodách ohledně financování jsme se rozešli a osamostatnili. Pořádali jsme tábory pod neziskovou organizací Kamínky. Nakonec jsme v roce 2019 založili vlastní neziskovou organizaci Do Lesa. Čistě proto, aby pořádání tábora bylo oddělené od jakékoli jiné činnosti. Složení týmu se během let drobně proměňuje. V současnosti spolupracujeme ve složení s nejzasloužilejšími členy :

Anička (lelkař),
Irena (programový vedoucí),
Martin „Šerif“ (hlavní vedoucí),
Michal (oddílový vedoucí)

Do týmu přibyli časem „odchovanci“, kteří táborem prošli už jako děti:

Mariánka (oddílová vedoucí)
Vojta (oddílový vedoucí)
Filip (oddílový vedoucí)
Darja (oddílová vedoucí)
Eliška (zdravotník)
Lucie „Rybana“ (oddílová vedoucí)
Lucka Jaců
(oddílová vedoucí)

Vojta s Filipem přivedli Barču. (zdravotník, pokladník) a Fílu (oddílový vedoucí)
Přibyla i  Míša. (zásobovač)

Nejmladšími „odchovanci“ s titulem Pomocníci na všechno jsou a snad s námi dlouho zůstanou:

Vojta „Profesor“
Kryštof
.