Michal

oddílový vedoucí

Jaké je tvé civilní povolání?

Učitel

Jaké máš koníčky? Co tě baví?

Sporty

Čím jsi chtěl být jako malý?

Popelářem

Jaké je tvé životní motto?

Štěstí je teplé jídlo v teplém domě. Technologie je jen tak chytrá, jako ten, kdo ji ovládá.

Jaká je tvá pozice na táboře, co máš na starosti?

Inventář

Co tě motivuje jezdit na tábory?

To kdybych věděl …

Máš něco, co se svým působením na táboře snažíš předat dětem a ostatním táborníkům?

Lásku k přírodě, kamarádům a česneku …

Jaké je tvé oblíbené táborové jídlo?

Teplý česnek s čerstvým chlebem.

Jaká táborová píseň nejlépe vystihuje tvůj dosavadní život?

Jarní tání

Jaká je tvá nejsilnější/nejmilejší táborová vzpomínka?

Stavba tábořiště svépomocí

Jaké táborové téma bys chtěl jednou prosadit?

„Šest neděl v balonu“, nebo „Dva roky prázdnin“ (s důrazem na dobu trvání)