Maruška

Profesionální praktikant

Jaké je tvé civilní povolání?

Profesionální student gymnázia 

Jaké máš koníčky? Co tě baví?

Skákání v blátivých kalužích

Čím jsi chtěl být jako malý?

Rozhodně ne profesionálním studentem gymnázia (malířka, spisovatelka a jaderná fyzička)

Jaké je tvé životní motto?

Co z tebe bude, když nechodíš včas na nástup?

Co tě motivuje jezdit na tábory?

Jídlo

Máš něco, co se svým působením na táboře snažíš předat dětem a ostatním táborníkům?

Choďte v čas na nástupy

Jaké je tvé oblíbené táborové jídlo?

Špagety

Jaká táborová píseň nejlépe vystihuje tvůj dosavadní život?

Elektrický valčík

Jaká je tvá nejsilnější/nejmilejší táborová vzpomínka?

Taneční sestava na píseň Tři citrónky

Jaké táborové téma bys chtěl jednou prosadit?

Rákosníček